دستگاه کره گیر

کاربرد :جهت استحصال کره از ماست و خامه با سیستم سانتریفوژ ( گریز از مرکز ) کره گیر دستگاهی است برای افزایش سطح بهره برداری از محصولات لبنی می باشد به گونه ای که ماست را طی عملیات خاصی می توان به دوغ و کره تبدیل نمود. پروسه زمانی دستگاه کره گیر در یک ساعت می باشد که طی مدت زمان یک ساعت قادر به جداسازی کره از ماست بوده و مابقی سیال موجود در مخزن کره گیر به عنوان دوغ مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل :A3S-BCM
دارای مخزن یک جداره با درب بازشو
مجهز به الکترو موتور از کف دستگاه
همزن مخصوص از جنس استنلس استیل جهت ایجاد سیستم گریز از مرکز در مخزن
پایه های قابل تنظیم جهت استقرار دستگاه
خروجی شیب به جانب در مقابل دستگاه
مجهز به شیر پروانه استنلس استیل جهت تخلیه محصول
سیستم مجهز به سیل مکانیکی مخصوص مواد غذایی جهت آب بندی همزن
مجهز به کلید راست گرد و چپ گرد جهت معکوس کردن دور همزن
مجهز به موج گیر در داخل مخزن