دانلود کاتالوگ های شرکت آذین استیل سازان سبلان


نام کاتالوگ حجم دانلود
یونیت CIP تمام اتوماتیک 35.7 KB دانلود
پلیت کولر 43.4 KB دانلود
ترمیزاتور 49.3 KB دانلود
مخزن یک جداره 43.4 KB دانلود
پروسس تانک سه جداره 49.3 KB دانلود
یونیت پاستوریزاتور 54.3 KB دانلود
مخزن دو جداره 42.4 KB دانلود