قرار داد ساخت مخزن بافر یک جداره شرکت آب معدنی واتا


عقد قرار داد ساخت یک دستگاه بافر تانک از جنس استنلس استیل به ظرفیت 15000 لیتر با شرکت آب معدنی واتا اردبیل