طراحی و ساخت مخزن دو جداره استنلس استیل پگاه گلستان


قرار داد ساخت مخزن دو جداره استنلس استیل به ظرفیت 10 تن شرکت پگاه گلستان