قرار داد ساخت مخزن یخ ساز به ظرفیت 15 تن با شرکت ناب پروتئین مهر


قرار داد ساخت مخزن ذخیره یخ به ظرفیت 15 تن با شرکت محترم ناب پروتئین مهر منعقد گردید و این شرکت متعهد شد در مدت زمان 20 روز نسبت به ساخت و نصب مخازن ذخیره از جنس استنلس استیل به همراه شاسی استیل اقدام نماید